Ph.d.-projekt

Jeg er i fuld gang med mit ph.d.-projekt, der har den midlertidige arbejdstitel “Co-creation of health through social media”. I projektet undersøger jeg, hvordan almindelige danskere benytter sociale medier, for eksempel grupper på Facebook, til at søge information når de bliver syge.

På Facebook eksisterer en lang række grupper med vidt forskellige sundhedrelaterede temaer som samlingspunkt. Her deler et kraftigt stigende antal danskere erfaringer og crowdsourcer information om den sygdom, de symptomer eller den behandlingsform, de har til fælles. Det gør dem til en anden slags oplyste patienter i mødet med sundhedsvæsnet. Det har sundhedsvæsnet store udfordringer med at håndtere, bl.a. fordi det højnede informationsniveau rykker ved magtforholdet mellem læge og patient, og fordi den sundhedsfaglige selvopfattelse i forhold til hvilken rolle sundhedsvæsnet spiller i folks liv er i forandring. Ofte problematiseres det – både i medierne og internt i sundhedsvæsnet – at den lægelige autoritet mindskes, når folk diskuterer sundhed med hinanden på nettet. Men set fra et andet perspektiv rummer sådanne netværk faktisk også muligheder for, at helt almindelige mennesker kan få adgang til ny viden om deres sygdom, som deres egen læge ikke nødvendigvis har kendskab til, og som – måske – først slår igennem i sundhedsvæsnet flere år senere. Det ses også jævnligt, at patienter der føler sig fejldiagnosticerede eller utilstrækkeligt behandlet, benytter grupperne og de andre gruppemedlemmers viden fra egne sygdomsforløb til at skabe overblik over deres situation og derigennem finder modet til at insistere på at få foretaget yderligere undersøgelser eller afprøve en anden behandlingsform.

Jeg støder jævnligt på fordomme i forhold til min forskningsfelt, særligt fra journalister og sundhedsfagligt uddannede, der finder det problematisk, at informationen på nettet ikke stemmer overens med det, sundhedsvæsnet anser for evidensbaseret. Det er selvfølgelig ikke uproblematisk. Men i min forskning undersøger jeg ikke om sociale medier er en god eller dårlig ting for folkesundheden. Derimod er formålet at udforske, hvordan en sådan social mediebrug foregår og opleves fra et individperspektiv. Netop individperspektivet ønsker jeg at synliggøre i min forskning, da det typisk er underrepræsenteret i den offentlige debat om folks brug af internettet i forbindelse med sygdom.