Om mig

Hej!

Jeg hedder Ane Kathrine Gammelby, og jeg er i gang med et ph.d.-projekt om sociale medier og sundhed.

Nærmere bestemt forsker jeg i, hvilken rolle sociale medier – for eksempel Facebook – spiller i vores informationssøgning, når vi bliver syge eller bare gerne vil holde os raske. Det sidder jeg og gør på Afdeling for Medievidenskab på Aarhus Universitet.

Jeg har en baggrund inden for medievidenskab, sociologi og oplevelsesøkonomi.

 

Hvad sker der lige nu?

Mit ph.d.-projekt løber frem til efteråret 2018. Det vil sige, at jeg sidder midt i analysen af en hel masse empiri, som jeg forsøger at finde hoved og hale i.

Samtidig skriver jeg løbende på min afhandling og de videnskabelige artikler/bogkapitler, den skal indeholde.

I efteråret 2017 skal jeg på en række konferencer og seminarer:

  • NordMedia 2017, Finland – en stor skandinavisk medieforskningskonference, der i år afholdes i Tampere, Finland, midt i august. På konferencen skal jeg præsentere et udkast til en metodisk artikel, som handler om, at man ikke får et reelt billede af, hvad sociale medier betyder i folks hverdag med sygdom, hvis man bare kigger på, hvad de skriver på eksempelvis Facebook. Gennem mine analyse illustrerer jeg, hvilke væsentlige perspektiver, man får med, hvis man engagerer sig i folks liv, når man undersøger, hvad Facebook har at tilbyde mennesker med sygdom, som ikke tilbydes andetsteds.
  • Corporealities, Aarhus – et seminar på Aarhus Universitet d. 25. august. Her skal jeg præsentere mit projekt med fokus på, hvordan andre menneskers fortællinger, spørgsmål og svar om sundhed og sygdom på Facebook kan være med
  • 4S – Society for Social Studies of Science, Boston – en stor international Science and Technology Studies-konference, der i år afholdes i Boston sidst i august/først i september. På konferencen skal jeg præsentere mit ph.d.-projekt med særligt fokus på, hvordan viden og mening skabes i sociale grupper, og at den viden der skabes om sundhedsproblematikker folk imellem på sociale medier, har nogle andre brugbarhedskriterier og brugskontekster en medicinsk evidensbaseret viden.
  • AoIR 2017, Estland – Association of Internet Researchers’ årlige, globale konference, der i år afholdes i Tartu, Estland i uge 42. Her skal jeg deltage i et Doctoral Colloquium og i en rundbordsdiskussion som led i, at jeg er med i den arbejdsgruppe, der skal udarbejde en ny udgave af internetforskningens etiske guidelines.

Derudover er jeg, som led i mit engagement i AU Datalab i gang med at planlægge et forskningsseminar om etik i digital forskning. Dette seminar kommer til at ligge d. 21. november 2017.

 

Akademisk tilknytning

Jeg er ph.d.-studerende i ph.d.-programmet ICT, Media, Communication and Journalism ved Graduate School Arts på Aarhus Universitet. Til daglig sidder jeg i IT-byen på Katrinebjerg (Nygaard-bygningen, kontor 152) på Afdeling for Medievidenskab. Læs mere om mit ph.d.-projekt “Co-creation of health” her.

Du kan se min AU-profil her.

Jeg er tilknyttet forskningsprogrammet Medier, Kommunikation og Samfund. Desuden er jeg medlem af flere faglige arbejdsgrupper:

 

Faglig baggrund

  • Siden septemer 2013 har jeg været i gang med en såkaldt 4+4-ph.d. Det betyder, at jeg har færdiggjort min kandidatuddannelse sideløbende med, at jeg arbejder på mit ph.d.-projekt. Ph.d.-projektet kører videre, selvom jeg er færdig med min kandidatuddannelse.
  • Jeg er uddannet cand.mag i Medievidenskab ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Som supplement til min kandidatuddannelse har jeg læst et år ekstra på kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi ved samme institut.
  • Jeg har desuden en bachelor i Medievidenskab og Sociologi fra Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet.

 

Etc.

For at supplere SU’en har jeg sideløbende med mine studier haft et hav af studiejobs. Flere af dem har haft et strejf af undervisning eller research. Ellers har det mest interessante nok været at arbejde som kommunikationsansvarlig i en lille gældsrådgivningsvirksomhed, hvor min primære opgave var at formidle, hvad ord som “annuitetslån” betyder, til mennesker der i forvejen synes, at det der med økonomi er svært.

Jeg har det med at melde mig frivilligt til organisatorisk arbejde. Derfor sidder jeg i 2017/2018 som repræsentant i ARTS ph.d.-udvalg på AU. Jeg er desuden bestyrelsesformand for det lækre a cappella-kor, Sing it!, som jeg også selv synger 1.-alt i. Tidligere har jeg arbejdet med kommunikation for en NGO og været et smut i Kenya som frivillig lærer.

Jeg har altid spillet musik. Klaver og sang bliver det primært til, både solo og sammen med andre. Jeg har desuden en looper (Bosch RC-505), hvor jeg kan få timer til at gå med kreativ soundpainting.

Et andet sted, jeg kan få mange timer til at gå, er i min fantastiske kolonihave, hvor jeg bor det meste af sommerhalvåret. Jeg kan også godt lide at bruge tid i mit køkken, hvor jeg eksperimenterer en del med gluten- og mælkefri mad og blogger om det på FriMad.dk.

Derudover er jeg ret vild med at rejse. Det er heldigvis ofte nødvendigt i forbindelse med forskning, og jeg tager gerne et par ekstra dage ud af kalenderen til at couchsurfe.

 

Uddannelse

PH.D.-UDDANNELSEN (4+4), Graduate School Arts, Aarhus Universitet
Ph.d.-studerende med ph.d.-projektet “Co-creation of health through social media”
2013 – 2018
Kandidatuddannelsen i Medievidenskab
Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet
2012 – 2016
Kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi, 1. og 2. semester
Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet
2011 – 2012
Bacheloruddannelsen i Medievidenskab & Sociologi
Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet
2008 – 2011

Frivilligt arbejde og studiejobs

Jeg bliver jævnligt spurgt af studerende, hvad jeg har lavet, før jeg gik i gang med min ph.d. Derfor har jeg lavet en lille oversigt over mine tidligere studiejobs og det frivillige arbejde, jeg er engageret i.

BESTYRELSESMEDLEM (FORMAND), Sing it!
Praktisk organisering af et rytmisk kor med 22 sangere. Siden marts 2016 har jeg været bestyrelsesformand for koret.
april. 2015 – nu
EKSAMENSVEJLEDER OG CENSOR, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Vejledning og bedømmelse af eksamensopgaver i faget medieteori på journalistuddannelsen
aug. 2012 – maj 2013
KOMMUNIKATIONSANSVARLIG, DinGæld ApS
Ekstern kommunikation, kundeanalyse, HR-relaterede opgaver samt proceskonsultation i forbindelse med produktudvikling.
maj 2012 – aug. 2013
STUDENTERMEDHJÆLPER, Institut for Informations- og Medievidenskab, AU
I forbindelse med forskningsprojektet Offentlighedens Nye Grænseflader, om demokrati og politiske debatter på internettet
jun. 2010 – okt. 2011
KVALITETS- & USABILITY-TESTER , Yuri Arcurs
Kvalitetssikring i forbindelse med udvikling af web-portal
feb. 2011 – feb. 2012
LÆRERVIKAR , Favrskov Kommune
Søndervangskolen i Hammel
jan. 2010 – juni 2012
FORMAND FOR KOMMUNIKATIONSUDVALGET , fairbar
Kommunikationsstrategisk ledelse af de 15 udvalgsmedlemmers arbejde, (frivilligt arbejde) Aarhus, DK
jun. 2009 – okt. 2011
FAGLIG STUDIESTØTTE, Rådgivnings- og Støttecenter, DPU
Faglig støtte i faget sundhedssociologi forårssemestret ’11
apr. 2011 – jun. 2011
TELEFONINTERVIEWER , Telemind
Interviews og mystery calling, Aarhus
jan. 2010 – sep. 2010
LÆRERVIKAR , Randers Kommune
Kommuneskolerne, Randers
aug. 2007 – jun. 2010
MARKET RESEARCHER, ILC International Language Recruitment
Hos GfK og Harris Interactive I London, UK
sommeren 2008
LÆRER, Mellemfolkeligt Samvirke
Ulandsfrivillig i Mombasa, Kenya
nov. 2007 – jan. 2008
KIRKESANGER , Sct. Mortens Kirke
Randers, DK
okt. 2004 – maj 2008