Sociale medier og sundhed

Hej!

Jeg hedder Ane Kathrine, og jeg er i fuld gang med et ph.d.-projekt, hvor jeg forsker i vores brug af sociale medier i forbindelse med sundhed og sygdom. Nærmere bestemt undersøger jeg den stigende tendens, hvor flere og flere danskere finder det relevant at opsøge lidelsesfæller på sociale medier – særligt Facebook-grupper – og hvad sådan en social mediebrug gør ved vores patientkultur og sundhedskultur.

Jeg forsker i, hvordan sundhedsrelaterede Facebook-grupper fungerer, og hvordan medlemmerne af grupper om sundhed, sygdom og behandling forholder sig til den information, der bliver delt online, når de som enkeltindivider skal tackle deres sygdom og træffe beslutninger, der ofte har betydning for deres velbefindende.

Det er nemlig en kompleks individuel proces, hvor sundhedsvæsnet/lægen blot er én blandt flere eksperter med forskellig relevans for den enkelte – ligesåvel som et netværk af lidelsesfæller i en Facebook-gruppe er det.

screen-shot-2016-10-08-at-18-58-18